fbpx

Tagged: приватни часови

devojce pisuva vo tetratka 0

Учениците се “зависни” од приватни часови!?

Порано, родителите не кажуваа дека децата ги носат на приватни часови иако тоа ретко го практикуваа – најчесто пред контролен тест или во најлош случај ако детето мора да оди на поправен испит. Денес...