fbpx

Tagged: средина

загадување 0

Како загадениот воздух влијае на здравјето и како да се заштитите

Загадениот воздух може да предизвика инфекција на очите, тешкотии со дишењето и срцеви заболувања. Зголеменото ниво на азот диоксид кое е поврзано со срцеви и белодробни заболувања придонесува за голем број рани смртни случаи...